Takanapa Shimano 7-v

KUPUMUTTERI 3/8

60574
Maahantuojalla, toimitus 2-4 pv.
  2.30 €

SHIMANO NEXUS 7-V (SG-7C30), SISÄKOKOONPANOSARJA

64200
Maahantuojalla, toimitus 2-4 pv.
  179.00 €

SHIMANO NEXUS 7-V (SG-C300-7C), JARRUKENKÄSARJA, 3-OSAINEN

64202
Maahantuojalla, toimitus 2-4 pv.
  14.50 €

SHIMANO NEXUS 7-V (SG-7C22/25/26/30), PÖLYSUOJA C OIKEA

64206
Maahantuojalla, toimitus 2-4 pv.
  6.00 €

SHIMANO NEXUS 7-V (SG-7C25/26), VETÄJÄ + AKSELIYKSIKKÖ

64207
Maahantuojalla, toimitus 2-4 pv.
  85.00 €

SHIMANO NEXUS 7-V (SG-7C22725/26/30), KARTIO OIKEA TIIVISTEELLÄ

64208
Maahantuojalla, toimitus 2-4 pv.
  15.50 €

SHIMANO NEXUS 7-V (SG-7C22/25/30), KUULARENGAS F

64209
Maahantuojalla, toimitus 2-4 pv.
  8.00 €

SHIMANO NEXUS 7-V (SG-7C22/25/26/30), KUULARENGAS H

64220
Maahantuojalla, toimitus 2-4 pv.
  13.00 €

SHIMANO NEXUS 7-V (SG-7C22/25/30), KIERTOLIITIN

64231
Maahantuojalla, toimitus 2-4 pv.
  10.80 €

SHIMANO NEXUS, KUULARENGAS B

64235
Maahantuojalla, toimitus 2-4 pv.
  5.80 €

SHIMANO NEXUS 7-V (SG-7C22/25/26/30), VAIHDEVARSISARJA

64242
Maahantuojalla, toimitus 2-4 pv.
  21.00 €

SHIMANO NEXUS 7-V (SG-7C25/26/30), VAIJERIN LUKITUSRUUVI

64244
Maahantuojalla, toimitus 2-4 pv.
  8.50 €

SHIMANO NEXUS 7-V (SG-7C30), VETÄJÄN PÖLYSUOJA

64247
Maahantuojalla, toimitus 2-4 pv.
  7.00 €

SHIMANO NEXUS 3-V JA 7-V, ( SG-3C40/41 JA SG-7C25/30),VARMISTINRENGAS D::9MM

64261
Maahantuojalla, toimitus 2-4 pv.
  3.00 €

SHIMANO NEXUS 7-V (SG-7C22/25/26), HAMMASRENGAS TÄYD. 2

64263
Maahantuojalla, toimitus 2-4 pv.
  25.00 €

SHIMANO NEXUS 7-V (SG-7C22/25/30), PLANEETTAPYÖRÄSTÖ 1

64265
Maahantuojalla, toimitus 2-4 pv.
  35.00 €

SHIMANO NEXUS 7-V (SG-7C25/30), HAMMASRENGAS TÄYD. 1

64266
Maahantuojalla, toimitus 2-4 pv.
  14.00 €

SHIMANO NEXUS 7-V (SG-7C22/25/26/30), OHJAINLAATTA + TIIVISTE

64268
Maahantuojalla, toimitus 2-4 pv.
  7.00 €

SHIMANO NEXUS 7-V (SG-7C22/25/26/30), NOKKALAATTA

64270
Maahantuojalla, toimitus 2-4 pv.
  2.80 €

SHIMANO NEXUS 7-V (SG-7C22/25/26/30), LUKITUSMUTTERI 3,4MM

64271
Maahantuojalla, toimitus 2-4 pv.
  2.80 €

SHIMANO NEXUS 7-V (SG-C300-7C-DX), JARRUVARSI

64203
Ei varastossa
  25.00 €

SHIMANO NEXUS 7-V (SG-7C22/25/30), VETÄJÄ

64273
Ei varastossa
  49.00 €