Näitä yleisiä kilpailusääntöjä sovelletaan Jyväs-Marine Oy:n digitaalisten kanavien arvonnoissa.

Arvonnan järjestäjä

Jyväs-Marine Oy (”Marine”)
Alasinkatu 5, 40320 Jyväskylä
Y-tunnus: 1747696-1

Osallistumisoikeus

Arvontaan voi osallistua kaikki luonnolliset henkilöt, jotka asuvat pysyvästi Suomessa. Yhtiön työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä arvonnan järjestelyjen kanssa, eivät voi osallistua arvontaan. Arvontaan osallistuminen on ilmaista eikä se velvoita ostamaan tuotetta. Osallistumalla hyväksyt nämä säännöt.

Arvonnan kampanja-aika

Arvonnan kampanja-aika on ilmoitettu kilpailun julkaisun yhteydessä.

Arvonnan palkinnot

Arvonnan palkinnot ilmoitetaan kilpailun julkaisun yhteydessä. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai lahjakortiksi. Marine huolehtii palkintojen mahdollisen arpajaisveron ilmoittamisesta ja maksamisesta.

Marine huolehtii Verohallinnon tulorekisteriin ilmoittamisesta sellaisten palkintojen osalta, jotka ovat arvoltaan vähäistä suurempia. Tätä varten voittaneen on ilmoitettava palkintoa noutaessaan ilmoituksen tekemiseen tarvittavat tiedot.

Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistuminen tapahtuu Marinen verkkosivuilla tai sosiaalisen median kanavilla, kuten Facebookissa ja Instagramissa.

Tarkemmat ohjeet arvontaan osallistumisesta ilmoitetaan kilpailun julkaisun yhteydessä. Arvonna osallistumistapoja voi esimerkiksi olla lomakkeen täyttäminen, kuvan kommentointi, kuvasta tykkääminen Facebookissa tai kuvaan merkitseminen Instagramissa. 

Voittajan valinta

Voittaja valitaan arpomalla ellei arvonnan julkaisun yhteydessä toisin mainita.

Arvonnan voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti mahdollisimman pian voittajan valinnan jälkeen. Osallistumalla kilpailuun, osallistuja hyväksyy myös nimensä mahdollisen julkaisemisen Marinen kanavissa sekä verkkosivuilla. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa kilpailun päättymisestä, valitaan uusi voittaja. Marine ei korvaa menetettyä palkintoa.

Painovirheet

Arvonnan järjestäjä ei ole vastuussa markkinointimateriaaleista löytyneen painovirheen johdosta aiheutuvista seuraamuksista.

Henkilötietojen käsittely

Kilpailuissa kerättyjä tietoja käsitellään Marinen tietosuojaselosteen[linkki] mukaisesti, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan sääntöjä ja järjestäjän tekemiä päätöksiä. Mikäli arvontaan osallistuvaa henkilöä epäillään vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on kampanjan järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Mikään Marinen julkaisema arvonta ei ole Facebookin tai Instagramin järjestämä. Facebook tai Instagram ei liity tai sponsoroi kilpailua millään tavalla. Osallistujat vapauttavat Facebookin ja Instagramin kaikesta vastuusta kilpailuun liittyen.